Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików Cookies

zamknij i nie pokazuj więcej
strona główna
    
dodaj do ulubionych
    
mapa strony
    
kontakt
OPIS PROJEKTU
Projekt fundacji ad vocem pt. „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw dziecka najbardziej bezbronnego od 0 do 6 roku życia” realizowany jest w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017 – Priorytet 2 „Aktywne społeczeństwo”, kierunek działania 5 – „Wspieranie aktywnych form integracji społecznej”.
 
 
Celem projektu jest ograniczenie zjawiska przemocy wobec małych dzieci od 0 do 6 roku życia poprzez zwiększenie wykrywalności i reagowania na przemoc wobec dzieci, zmiany sposobów myślenia i nastawienia wobec dramatu dziecka krzywdzonego. Projekt podejmuje również problematykę zespołu poalkoholowego FAS. Projekt zakłada również wypracowanie nowych uregulowań prawnych skutecznie chroniących prawa dzieci i lepiej zabezpieczających ich interes. 
 
Skierowany jest do osób zawodowo pracujących z dziećmi od 0 do 6 roku życia: nauczycieli przedszkolnych, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, pielęgniarek, kuratorów, asystentów rodziny pracujących w przedszkolach, żłobkach, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach oświatowych, w świetlicach, placówkach pomocy społecznej. Beneficjenci projektu zdobędą wiedzę z zakresu rozpoznawania dziecka krzywdzonego oraz poszerzą warsztat zawodowy o umiejętność udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu. 
Projekt powstał w oparciu o doświadczenie fundacji ad vocem, z którego wynika, że incydentalne prowadzenie interwencji nie rozwiąże problemu dzieci krzywdzonych podobnie jak doraźne akcje społeczne i bilbordy, które zapewne spełniają jakieś zadanie, ale nie rozwiązują problemu kompleksowo zwłaszcza, że w Polsce obserwujemy: 
  • niepokojące zjawisko narastania fali okrucieństwa wobec dzieci, w tym przede wszystkim najbardziej bezbronnych – małych dzieci;
  • fiasko Niebieskiej Karty, zwłaszcza w edukacji i ochronie zdrowia;
  • słabe zabezpieczenie interesu dzieci w ustawodawstwie polskim;
  • brak przygotowania w zakresie rozpoznawania dziecka krzywdzonego w programach kształcenia zawodowego osób pracujących z dziećmi;
  • przewlekłość postępowań sądowych i bagatelizowanie problemu dzieci krzywdzonych. 
 
Tworząc projekt wychodziliśmy z założenia, że najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci jest nieuchronność rozpoznania tej przemocy i umiejętność skutecznej pomocy ofiarom. Nasz projekt jest kompleksową propozycją prowadzącą do ograniczenia zjawiska przemocy wobec dzieci. 
Projekt składa się z pięciu części. 
  1. Przygotowanie 80 osób zawodowo pracujących z dziećmi lub na ich rzecz do umiejętnego rozpoznawania dziecka krzywdzonego, poszerzenie warsztatu zawodowego o umiejętność skutecznej pomocy dziecku krzywdzonemu, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez nabycie wiedzy w zakresie prawno – karnych instrumentów przeciwdziałania przemocy w ramach 50- godzinnego programu szkoleniowego. Program składa się z trzech bloków tematycznych: medycznego, psychologicznego i prawnego i obejmuje: 26 godzin wykładów oraz 24 godziny warszatów.
  2. Druk i kolportaż na potrzeby projektu: 1500 egzemplarzy 440 stronnicowego poradnika pt. „Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?” stanowiącego kompendium wiedzy teoretycznej z zakresu medyczyny, psychologii, psychologii społecznej, prawa niezbędnej do rozpoznania dziecka krzywdzonego i wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu. Poradnik zawiera również komplet dokumentów prawnych stanowiących źródło praw dzieci. Poradnik trafi nieodpłatnie do uczestników projektu oraz placówek z terenu realizacji projektu: przedszkoli, żłobków, placówek opiekuńczo – wychowawczych, świetlic, szpitali, uczelni, komisariatów policji itp. Kolportaż poradnika w znaczący sposób poszerzy zakres oddziaływania projektu.
  3. Kampania społeczna „Jedenaste – nie bądź obojętny” skierowana do społeczeństwa, decydentów, dziennikarzy, mediów lokalnych i centralnych, której celem będzie zwrócenie uwagi na dramat dziecka krzywdzonego, zwłaszcza w kontekście powszechnej obojętności, zmiany sposobu myślenia i nastawienia do zjawiska przemocy wobec dzieci. W ramach kampanii, 28 listopada odbędzie się debata publiczna z udziałem zaproszonych gości i uczestników projektu.
  4. Kampania społeczna pod hasłem "Nie krzywdź" dotycząca zespołu poalkoholowego FAS skierowana do kobiet, w ramach której przygotowane i wydrukowane zostanie 5 tysięcy  biuletynów informacyjnych na ten temat oraz 200 plakatów. W ramach kampanii społecznej 23 czerwca przeprowadzona zostanie debata  publiczna z udziałem zaproszonych gości i uczestników na temat zespołu poalkoholowego FAS. 
  5. Opracowanie rekomendacji poprojektowych dla polityków, urzędników, urzędów centralnych, w tym przygotowanie z udziałem uczestników i wykładowców projektów zmian uregulowań prawnych na bardziej opiekuńcze i przyjazne wobec dzieci. W tym między innymi zwrócenie uwagi na zaniedbany w Polsce problem trwałego kalectwa dzieci z zespołem poalkoholowym FAS. 
 Partner projektu:


Współorganizator:


Patronat Medialny:
          

Koordynator projektu:
Anna Grajcarek
    
    
    
    


© 2021 - Fundacja Ad Vocem - All rights reserved - Wszelkie prawa zastrzeżone - polityka plików cookies
projektowanie stron www